- Жолақты ұзына бойлай кесу агрегаттары және желілері
  - Бумаларды ыстықтай жәмішсымдау конвейерлары
  - Тізбекті конвейерлер
  - Арнайы және стандартты бәсендеткіштер
  - Пышақтар: дискі тәрізді, ұшатын, гильотинды, атанақшалы.
  - Бумаларды орап тарқататын қондырғылар
  - Орамдар түйіп жасайтын машиналар
  - Жалғастырғыштар
  - Қоректендіргіштер: қырғышты, дискі тәрізді, тізбекті, тілімшелі
  - Дәстелер қыздырып жасайтын желілер

  - Электродтарды тазалайтын қондырғылар
  - Илемдеуді өңдейтін қондырғылар
  - Болат жолақтарды электролитпен қалайылау агрегаты үшін щеткамен жуатын машиналар
  - Болат жолақтары үшін аунақшалы-дұрыс машиналар
  - Темірдің қабыршақтарын түсіретін құрылғы
  - Жылғалы мұздатқыштар
  - Кесілгеннен қалған заттарды жинайтын механизмдер мен құрылғылар
  - Кең жолақты орнақтарға тартылымдар және ілмек ұстайтындар
  - Илемдеуді ыстықтай кесуге аралар
  - Арматуралы бұрамаларды илемдеуге арналған орнақтар

  - Басқару ісін тәртіппен уйлестіріп отыратын, бақылаушы аспаптар
  - Болатты жылжып өлшейтін желілер
  - Сепараторлар
  - Баспалдықтау баспақтары
  - Тасымалдауыштар
  - Иірлікті тасымалдауыштар
  - Бұрылатын рольгангтер
  - Бағытқа иілетін желілер
  - Элеваторлы шөміштер (тік тұратын)
  - Гидроцилиндрлер және пневмоцилиндрлер

Метрополитенге және өзгеде жер асты құрылыстарына арналған бекітпелер
Міндеті: Метрополитенге және өзгеде жер асты құрылыстарына арналған бекітпелер келесі арнауларға арналған:
а) желдету қорғау-қымтауға- саңлауларды қорғау және қымтау үшін желдету жолдарында және желдету камераларында қондырылады (өлшем түрлері ЗТ-В-0406В, ЗТ-В-0407В, ЗТ-В-1509В);
б) қозғалмалы станциялық қорғау-қымтауға – станциялардың кіреберістеріне қондыру үшін, саңлауларды қымтау және бекіту үшін(өлшем түрі ЗТ-С-0410В);
в) тасымалдаушы – шағын салынатын тасымалдаушы тоннелдерге қондыру 200 м қисық радиуста немесе оданда жоғары және 45° еңкейіске(өлшем түрі ЗТ-П-0411А);
г) көтермелі станциялық қорғау-қымтауға – станциялардағы саңлауларды қымтау және бекіту үшін(өлшем түрі ЗТ-С-1511В);
д) қақпақ-бекітпелер – сирек пайдаланылатын қызметтік ғимараттардағы саңлауларды қымтау және бекітуге арналған (өлшем түрі ЗТ-Л-1502А).

Кәсіпорынға арналған құймалар:
- Бәсендеткіштерге қймадан тұрқы
- Тербелмелі-қондырғыларға құймалар
- Жауынға арналған тор көздер
- Құдықтарға қақпақ-бекітпелер
- Тротуарға тақталар
- Машинажасау өндірісіне әр түрлі конфигурациялар және өлшемі бойынша құймалар
Тұрмыстық жағдайға құймалар:
- Пешке арналған құймалар (тақтайша, есіктер, оттық желтартқыштар, жапқыштар)
Сәндік құймалар:
- Сәндік тор шарбақтар
- Секциялар
- Баспалдақтың сатылары және сатының астына қоятын
- Мұржалы пештерге құймалар
- Бағандар
- Ағаштың қуысына тор көздер
Су сіңіру жабдықтары
Міндеті: Су сіңіру жабдықтары ( канализацияға шойыннан қақпақты тесіктер және жаңбыр қабылдағыштар) бұлар су жүретін, канализация құбырларында, су сіңіретін және инженерлік жүйелерде (су тарқыш, су ұстайтын, жылу жүйелерінде және газ жүйелерінде) қолданылады. Қақпағында келесі белгі-таңбалары болады: К, В, Д, ТС, МГ. Қақпақты тесіктер және жаңбырқабылдағыштар жер асты коммуникация және магистральдағы коммуналды қызметтерге, уақытында керек жағдайды қамтамасыз ету үшін құдықтарға орналастырылады.
Негізгі техникалық мәліметтер:
Қақпақты-тесік – қақпақ пен тұрқысынан тұратын, қарайтын құдықтың үстін жабатын, камераның тіреуіш жағына орналастырылады немесе шахталарға. Қарайтын құдықтардың құрылғыларына және камераларға жер асты коммуникация және магистральдағы коммуналды қызметтерге, уақытында керек жағдайды қамтамасыз ету үшін арналған.
Қақпақты-тесіктер көшелердің жүретін бөліктерінде, жолдарда немесе тротуарларда, жаяу жүретін жолдарда және аулаларда орналастырады. Ауыр қақпақты-тесіктер қалада үдемі қозғалыста болатын автомобильдер жүретін жолдарда орналастырады. Жаңбыр қабылдағыштар - тұрқысымен тор көзден тұратын, нөсер ағатын құдықтың жоғары бөлімін жабатын. Ағатын суларды және атмосфералық ылғалдарды қабылдауға арналған. Жалпы қалалық және автомобильді жолдарға құдықтарды құрылыс кезінде жауын шашын канализация жүйелеріне қолданылады.
Тор-көздер – ұзына бойлы су сіңіру жүйелеріне арналған, жол жүретін жақпен металдан қоршау немесе бордюрдың арасында болады. Ағатын тор-көздер су өткізетін каналдармен құрылысы жағынан стандартты емес жабдықталуы мүмкін. Сонымен қатар тор-көздер үстіңгі қабатта жүктеме күш жоғары болатын жерлерде орналастырылады. Жауын тор-көздері шар тәрізді графитті жоғары беріктігі шойыннан жасалады, ол ұзақмерзімді, беріктігі және тотығуға қарсы тұру қабілеті бар қасиеттерге ие болып келеді.