Болатты сымдарды илемдеу үшін

Міндеті: Ұнтақты сым шығаруға арналған желілер өлшем түрлері ЛИП 10-19М бойынша, құрылысы жағынан әр түрлі  және болат таспаларынан диаметрі, сонымен қатар көп компанентті шихта материалдарынан  жасап шығаруға арналған.
Ұнтақты сым жасап шығару желілері
Міндеті: Ұнтақты сым жасап шығару желілері өлшем түрлері бойынша ЛПП 1,8-3,5 құрылысы жағынан әр түрлі  және болат таспаларынан диаметрі, сонымен қатар көп компанентті шихта материалдарынан  жасап шығаруға арналған.
Илемдеу орнақтары:
Міндеті: Илемдеу орнақтары өлшем түрлері бойынша  В-1/350, В-1/750, В-6/350, В-1/550М, В-1/650М, ВН-2/550М, В2-550У, 1В-1/750, жәмішсымнан  төмен және ортакөміртекті болат сымдарын шығаруға арналған.
Болатты өлшеу желісінің ағымы:
Міндеті: Сымдарды жасап шығару ағым желісі өлшем түрлері бойынша ЛПМ 2-3, ЛПМ 4-5 уландырылмаған жәмішсымнан  төмен көміртекті сымдарын шығаруға арналған.
 Аунақшалы сымдаумен бірге илемдеу орнағы:
Міндеті: Аунақшалы сымдаумен бірге илемдеу орнағы өлшем түрі ВФР-4, болаттан фасонды пішіндерді илемдеп сығымдауға арналған.

Cымнан  және түсті металдардан және оның қорытпаларынан тұратын шыбықша сымдарды илемдеуге арналған орнақтар
Илемдеу орнақтары:
Міндеті: Илемдеу орнақтары өлшем түрлері ВН-8А, ВН-10А болатын,  жәмішсымды бірнеше илемдеу арқылы және орайтын аппаратты катушкаға беру арқылы, жиналған дайын өнімді  қабылдап алюминийден сымдарды шығаруға арналған.
Міндеті: Илемдеу орнақтары өлшем түрлері ВСК-9М, ВСК-13М, ВСК-15 болатын,  сатылы тығырықтың тартқышы орналасуы бойынша мыс сымынан жәмішсымды бірнеше жылжып илемдеу арқылы шығарыуға арналған.
Міндеті: Илемдеу орнақтары өлшем түрлері СМВ-1-5М, СМВ-1-9МЧ болатын,  фасонды қиманы орайтын аппаратпен  және сымды дөңгелетіп қабылдау бойынша мыс сымынан жәмішсымды бірнеше жылжып илемдеу арқылы шығарыуға арналған.
Міндеті: Илемдеу орнақтары өлшем түрлері ВСП-5  болатын, орайтын аппартапен жиналған дайын өнімді  қабылдап, мыс сымынан жәмішсымды бірнеше жылжып илемдеу арқылы шығарыуға арналған.

Илемдеу орнақтарына қосалқы жабдықтар:
Тарқату қондырғысы:
Міндеті: Тарқату қондырғысы өлшем түрлері РК-1/500-1000, РК-1/2600М, РБ-2/1800 болатын,  илемдеу орнағына тусетін кеңдігі түрлі болып келетін катушкадағы сымдарды тарқатуға арналған
. Міндеті: Тарқату қондырғысы өлшем түрлері РК-12/1000В, РК-12/2600В, РК-24/1000В, РК-24/500-1000, РК-36/1000, РМ-12/250-600 болатын,  агрегатқа түсетін кеңдігі түрлі болып келетін катушкадағы болат сымдарын тарқатуға арналған
Орайтын және тарқататын аппараттар:
Міндеті: Орайтын  аппараттар өлшем түрлері НК-1/500-1000, НК-1/2600М, НБ-1/1000 болатын,  илемдеу орнағынан келетін төмен көміртекті және жоғары көміртекті болатты сымдарды катушкаға орауға арналған..
Міндеті: Орайтын  аппараттар өлшем түрлері НБ-12/1200, НБ-12/2000, НБ-24/1200, НБН-24/400, НБН-24/600, НК-14/1000, НК-24/10, НК-24/25, НК-24/500, НК-24/1000К, НК-24/1000Р, НК-24/1000КП, НКН-36/1000 болатын,  бөлінетін катушканың орашығына дайын сымдарды орауға арналған. Осы сым жіптерін созу арқылы түрлі технологиялық қондырғылар арқылы  мысалы, термоагрегат, бояитын агрегат  және т.б жүзеге асады.
Міндеті: Орайтын және тарқататын аппараттар өлшем түрлері РНК-6/2500, РНК 12/10, РНК-12/2500, РНК-18-2600П, РНК-24/1000 болатын,  беріктігі жоғары сымдардан жіп тәрізді қылып тарқатуға арналған және жәмішсымды кеңдігі түрлі болып келетін катушкадан созу арқылы түрлі технологиялық қондырғылар арқылы  мысалы, термоагрегат, бояитын агрегат  және т.б жүзеге асады.

Қосымша жабдықтар:

  • Өткір- тартып қысубілдектері:ОЗК-4-200; ОЗК-10-300
  • Тросс айналдыратын білдек ПТ-1/2500М
  • Тартатын механизмдер ВМ-24/200М; ВМ-24/400; ВМ-24/600
  • Шпульдерді аударғыштар КШ-1000; КШ-2600
  • Арматура сымдарының желісін тұрақтандыру ЛСАП 5-8