Бытыра-жоңғылайтын машина

Міндеті:
Екі жақты қозғалыстағы бытыра-жоңғылайтын машина ірі кесек және материалдарды вагоннан тиеген кезде, мұз болып қалған заттарды бытырлатып ұсақтауға арналған, осы үрдіс бункердің үстінде рештакта орындалады.

 • Орташаландыру машина агрегаты
 • Білікшелі брикеттейтін баспақ
 • Таспалы конвейер және оған қосалқы бөлшектер
 • Иірлік конвейерлері
 • Әр түрлі түрдегі қоректендіргіштер
 • Бытыратуға арналған шкивтер
 • Шарлы диірменге қосалқы бөлшектер
 • Балғалы бытыраға қосалқы бөлшектер
 • Жақты бытыраға қосалқы бөлшектер
 • Әр түрлі сорғыштарға, сорғыштың жұмыс доңғалақтарына қосалқы бөлшектер
 • Топсалар, бұрамдықтар,сомындар, бұрамалар,
 • Ұлулар, атанақшалар
 • Соққылар, соққы ұстайтындар, саусақтар
 • Нығыздауыш сақиналар
 • Шойыннан құймалар, бронзадан дайындама, соғылмалар
 • Футеровкалар (құрыштар, диірменге қорғауыш бөлшектер және т.б.)
 • Мойынтіректің тұрқылары, мойынтірек тұрқыларының қақпағы
 • Тілімшелер, шойынды люктар
 • Плиталар 
 • Шкивтер
 • Сыналар
 • Жалғастырғыштар
 • Арқалықтар
 • Эксцнтрикалы біліктер
 • Тісті төлкелер
 • Тісті балдақтар
 • Тісті біліктер
 • Оймакілтекті біліктер, оймакілтекті төлкелер
 • Пішімбіліктің құрсауы МВС-125 А;
 • Пішімбіліктің тұрқысы (күпшек)  МВС-125 А;
 • Диірменді желдеткіш ұлуы құрышының бөлігі
 • Бөліктің сынасы МВС-125А;
 • Диірменді желдеткіштің түзу құрышының бөлігі
 • Білік-тістегеріш ШБМ Ш-10;