Шығарылатын өнімдер бөлшектері үшін меңгерілген жаңа технологиялар:

   • үздіксіз құбырларды алумен диаметрі 2200 мм болатын түсті металдардан  құбырларды созу ;
   • хромды концентратты  брикееттерді алу;
   • термомеханикалық ықшамдаумен арматуралы сымдарды өндіру;
   • сымдарды жұқалап тазалау;
   • жоғары дәлдікті және бетінің тазалығымен түсті металдар мен құймалардан  жұқа қабатты  құбырларды алу;
   • пештен тыс металдарды өндіру үшін  ұнтақты сымдарды өндіру.

«ААМЖЗ» АҚ-ның мамандарының арқасында соңғы мына технологиялар өндірісте меңгеріліп және енгізілді:

   • біліктерді, дұрыс аунақшаларды созылмалы атанақшаларды өндіру кезінде қолданылатын ортадан  тепкіш құю әдісімен екі қабатты құймаларды алу;
   • консольді түрлі машинада диаметрі 900 мм дейінгі қысқа болат және қола дайындамаларды ортада тепкіш түрде құю;
   • 1300 С дейінгі температурада жұмыс істейтін  ыстыққа төзімді болаттан құймаларды алу;
   • диаметрі 800мм дейінгі және ұзындығы 5 м-ге дейін цилиндрлік бөлшектерді термоөңдеу ЖЖТ (жоғары жиілікті ток);
   • жалпақ тетіктерді ЖЖТ  өңдеу ;
   • ірі тісті доңғалақтар үшін құрсауды жаю;
   • өнімнің сапасы мен өзара ауыстырымдылығын 100 % қамтамасыз ететін, әмбебап-жинақтау құрылғыны қолданумен бұйымдарды жинақтау;
   • ортадан тепкіш әдісімен диаметрі 900 мм болатын және одан кейінгі керекті өлшемін жаю арқылы алуға болатын  құрсауларды алу;
   • дәл геометриялық өлшемдерімен және құймалы беттердің жоғарғы дәлдігінен  құймаларды алатын мүмкіндігімен газданған  модельдер бойынша құймалар.