Бронза, шойын және болат құймаларына ағаштан үлгі-құйма жабдықтарын дайындап шығарады

  • әр түрлі кәсіпорындарға күрделі және габариті жағынан күрделі құймаларға жасалынады
  • әсемдік құймаларға жасалынады

Зауытта үлгі жабдығын қолмен және машинамен қорамалау арқылы құймалар жасап шығарады. Үлгілерді жасау үшін құрғақ қарағай ағашы (ылғалдығы 8…10 %) қолданылады. Ағаштан үлгі жасаумен қатар, біздің зауыт үлгілік жинақтарға күрделі жөндеу жұмыстарын орындайды және үлгі-құйма технологиясын орындайды.

Үлгі жабдығы, үлгі жинағы немесе жай ғана үлгі – әр турлі айлабұйымдар және құрал-саймандардан құйма үлгісін жасауға қолданылатын, соңында дайын құймалар шығаруға арналған. Мысалы, үлгілер, өзекті ағаш жәшіктер, қаңқалар, құйма жүйесінің элементтері. Үлгі бұйымын үлгі жинағы деп түсінуге болады.