Бөлшектерді илемдеу орнақтары

Тіс илемдеу орнағы ТИО-120М
Автоматтандырылған тіс илемдеу орнағы АТИО 350-3М
Сына илемдеу орнағының желісі:
Міндеті: Сына илемдеу орнағының желісі өлшем  түрлері ЛСКП 15×250, ЛСКП 50×520 сатылы біліктерді кесе-көлденең илемдеп шығаруға арналған.
Бұрама илемдеу орнағы:
Міндеті: Бұраманы иіріліп илемдеу орнағының өлшем түрі СПВ-30-34, ыстықтай көлденең-бұрама илемдеу әдісімен жасалып, бағытының түрі өзгеруі бойынша өткір бұрышты кескіш иірілген бұрамаларға және қарнақты бұрғылауға арналған.
Қысқа денелерді айналдырып илемдеу желісі:
Міндеті: Қысқа денелерді айналдырып илемдеу желісі өлшем түрі ЛПТВ 30-70, көлденен-бұрама илемдеу әдісін қолданып, болаттан және түсті металдан денелерді айналдырып шығаруға арналған.
Жұлдызшаларды илемдеуге және шынықтыруға арналған орнақ:
Міндеті: Жұлдызшаларды илемдеуге және термо өңдеуге арналған орнақ өлшем түрі СПТЗ 60-420, берілетін тізбегіне жұлдызшалардың тістерін ыстықтай илемдеуге арналған.

Түсті металлургия кәсіпорындарына құйылма-илемдеу жабдықтары

Алюминий жәмішсым жасайтын құйылма-илемдеу агрегаты ЛПА-АК-8
Алюминий жолақтарын жасайтын құйылма-илемдеу агрегаты ЛПА-АП-150
Мырыш жолақтарын жасайтын құйылма-илемдеу агрегаты ЛПА-ЦП-150

Қара түсті металлургия кәсіпорындарына жабдықтар

Түсіретін және жұмыс жасайтын рольганглары өзгеше және топты жетегімен кең жолақты және сұрыпты орнақтардың, тиеу көліктері.
Міндеті: Рольганглер металдың илемдеу орнағына ауысуына қызмет жасайды,металдың пішімбілікке айналуын оның қабылдауын және  қосымша машиналарға (пышақтар, кесетін аралар, дұрыс машиналар және т.б.) ауысуын болдырады.

  • Ыстықтай илемдеу арқылы болған кең жолақты қайтаратын рольгангтер.
  • Ыстықтай илемдеу арқылы болған кең жолақты үстінен айналдыратын рольгангтер.
  • Слябинг, блюмингтердің жайғыш жұмыс қапастарының рольгангтері.
  • Дестелейтін рольгангтер.
  • Пештер рольгангтері.
  • Арбалы рольгангтер.
  • Айналатын рольгангтер.
  • Рольгангтердің аунақшалары.
  • Пештер рольгангтерінің аунақшалары
  • Кең жолақты орнақтардың  жұмыс қапасы алдында болатын  гидравликалық және механикалық қозғалыстың болатын жүрісі.