- Карьер (кен шығаратын орындар) техникасына қосалқы бөлшектер
- Шарлы диірмендерге және бытыратын машиналарға қосалқы бөлшектер
- Жылу алмастырғышқа қосалқы бөлшектер
- Шынжыр табанды техникаға жұлдызшалар, буындар және жеке бөлшектер
- Бронза, шойын және болаттан жасалған төлкелер
- Тісті доңғалақтар, тісті доңғалақтардың сегменті
- Табақшалы серіппелер
- Қожға арналған ыдыстар және поддондар
- Түйіспе жақтар
- Құрсаулар
- Перфорироланған табақшалы метал
- Тілімшелі қоректендіргіштер ТҚ 2-12-90
- Инерциялық жіктегіш ГИСТ 41 Д
- Вакуум-сүзгіштер
- Шихтаны орташалау машиналары
- Сепараторлардың атанақшалары
- Радиальды және бүйірлі құрыштар
- Оқбақырлар V=55 л, V=15 л, V=2,5 л.
- Бытыратуға арналған тақтайшалар
-  Дірілдеткіш арқалықтар
-  Мұздатқыш тақтайшалар
-  Кернегіш тақтайшалар
-  Сепараторлардың атанақшаларына тістегеріштер